Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven VZW 
 
Wie zijn wij ? Activiteiten-Opleidingen Nieuws - goed om weten
Wat doen wij ? Ons digitaal aanbod Fotoalbum
Wie contacteren ? Onze publicaties Bibliotheek FV-Leuven
2025 : -- 600-jaar Universiteit Leuven
Waar kun je nog terecht ?
Genealogie & Erfgoed Digitale archiefbronnen Hulpmiddelen
 

Kennisknooppunt voor familiegeschiedenis
Digitale toegang Rijksarchief
Genealogische bronnen

(Parochieregisters & Burgerlijke Stand)
Naamkunde - Toponymie

Stap voor Stap
Andere digitale toegangen
FamilySearch
  vernieuwde toegang BENELUX)
FamilySearch (alleen BS. België)
Ariadne
Totaalindex parochieregisters
Stadsarchief Gent - De Zwarte Doos
Vertalen

Vlaams Centrum voor
Genealogie en Heraldiek
Heraldiek
Familiekunde Vlaams-Brabant
 Brabant Cronikel 
bestaat 25 jaar!
klik hier en verneem alles over de jubileumeditie
Biografische naslagwerken Kalenderconversies
HISTORIES
genealogie + heemkunde + lokaal erfgoed
(KADOC, ADVN, AMSAB, LIB. ARCH.)
erfgoedcelleuven Bij onze buren in binnen- en
buitenland
Maten en Gewichten
(omzettingtabellen)
Leuven weleer
Inventaris Onroerend Erfgoed Emigratie -vluchtelingen  Numismatiek - Muntstelsels

Cultureel erfgoed
 faro

Begraafplaatsen - oorlogsveteranen Historische kaarten
 

Ferraris

 Archiefwijzer
archieven in Vlaanderen

Archiefpunt (Archiefbank Vlaanderen)
Onlinedatabank van private archieven
Stadsarchief Leuven
Itinera Nova
Digitale krantenarchieven
Documentatiecentrum
Vlaams-Brabant
Genealogieverzamelingen
GeneaNet |genealogieonline
Starten met genealogie
 Software-aanbod

 Gentools |Overzicht programma's
 
Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22/4  3000 Leuven RPR
0545 905 310
www.familiekundevlaanderen-leuven.be | familiekundeleuven@gmail.com

 PRIVACYVERKLARING 

 

   Bijgewerkt op  12-12-2023 © FV-Leuven