Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven VZW 
 Wat doen wij ?

FV-regio Leuven werkt mee aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Familiekunde Vlaanderen. Een tiental vrijwilligers zetten hun kennis en ervaring als genealogen in om mensen te helpen met hun opzoekingen naar hun voorouders en familiegeschiedenis.

Wij doen dit met voordrachten, inleidende cursussen en oefeningen oud schrift.
Met een eigen documentatiecentrum en archiefnamiddagen.

Met ontsluiting en publicatie van archiefbronnen en andere nuttige documentatie.
Met bezoeken aan andere archieven. En ook met deze vernieuwde webstek.

Onze webstek wil de genealogen uit onze regio (en waarom niet van daarbuiten ?) een zo volledig mogelijk aanbod van informatie via een muisklik binnen handbereik brengen.
Daarom werkt onze webstek als een
portaalsite die uitnodigt met de vraag Waar kun je nog terecht ?

Deze informatie werd ondergebracht in drie rubrieken:

In de linkse kolom verzamelden wij verwijzingen naar algemene genealogische informatie: over Familiekunde Vlaanderen, familiekunde in Vlaams-Brabant, cultureel erfgoed, genealogieprogramma’s, enz.

In het midden staan digitale archiefbronnen. Er is onder meer een rechtstreeks verbinding met de gekende digitale bronnen: PR en BS op het Rijksarchief, de 19deeeuwse huwelijken op Demogen, de uitgebreide bronnen op Ariadne, de  Leuvense schepenbanken op Itinera Nova. Terloops vermelden wij dat wij ook eigen bewerkte bronnen on line beschikbaar stellen. Zie hiervoor de rubriek Documentatiecentrum op onze webstek.

Rechts staan verwijzingen naar de voornaamste hulpmiddelen die een beginnende en zelfs een ervaren genealoog wel eens nodig heeft. Vermelden wij maar Latijn-Nederlands, conversie Republikeinse kalender en andere snufjes.

  • Lees hieronder onze jaarverslagen:

2022 
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com

Home

Bijgewerkt op30-05-2023 © FV-Leuven