Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw
 

Wie zijn wij ?

Familiekunde Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende organisatie, actief op het vlak van familiegeschiedenis en het familiaal erfgoed in Vlaanderen.
Familiekunde Vlaanderen heeft haar werking lokaal verankerd en gespreid over de vijf Vlaamse provincies en een twintigtal regionale afdelingen. Tientallen vrijwilligers zetten zich in om de familiekunde actief te promoten, genealogen met raad en daad bij te staan.

FV-regio Leuven is een van die regionale afdelingen. Zij werd opgericht in 1981 en is sinds 2014 een Vereniging zonder Winstoogmerk waarvan de nieuwe statuten op 8 februari 2014 werden goedgekeurd.
Zij werkt samen met de regio’s Dilbeek, Diest en Aarschot in de provinciale afdeling FV-Provincie Vlaams-Brabant (zie kaartje hieronder)

Ook deze webstek is een van de instrumenten waarmee de Leuvense afdeling bovenvermelde doelstellingen wil ondersteunen.

Wie lid wil worden van onze vereniging kan dit door een abonnement te nemen op Vlaamse Stam, uitgegeven door VZW Familiekunde Vlaanderen. Het abonnement kost 37 € te storten op rekening BE58 4141 1712 2179.
Klik hier voor meer inlichtingen op de webstek van Familiekunde Vlaanderen vzw.


Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22/4 3000 Leuven
RPR 0545 905 310
www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com

Home

Bijgewerkt op 13-07-2021 © FV-Leuven