Familiekunde Vlaanderen
regio  Leuven  vzw
 


Bibliotheek

 

De documentatie van FV Leuven groeide in de loop der jaren uit tot een bibliotheek van ongeveer duizend werken:  basiswerken, familiegeschiedenissen, bronbewerkingen, geschiedenisboeken ..

Voor deze boeken hadden we een plaats gekregen in de leeszaal van het Rijksarchief van Leuven (RAL)- Vaartstraat 24 - waar de werken tijdens de openingsuren[1] vrij kunnen geraadpleegd worden.

Dankzij de gift van ons onlangs overleden lid André Bruyninx (+ 2023) is onze bibliotheek met meer dan 1300 nummers verrijkt. Zij is inmiddels verhuisd naar het zaaltje links achter de leeszaal van het RAL.

De catalogus is het makkelijkst te doorzoeken via de digitale ‘BIDOC-online catalogus[2]. Klik hier, en u komt op het zoekscherm terecht. Omdat dit een bestand is waartoe ook de collecties van andere FV-bibliotheken behoren, drukt u rechtsboven op ‘FV alle documentatiecentra en afdelingen’ en kiest daar voor ‘FV afdeling Leuven’; zo belandt u in onze catalogus. U kunt nu eenvoudig of geavanceerd zoeken op auteur, titel, categorie. Het wijst zichzelf uit.

De gedrukte versie van de catalogus -  alfabetisch op de titel – is ook hier te bekijken.

Daarnaast beschikken we ook over een reeks ingebonden tijdschriften. Slechts een deel ervan is voorlopig te consulteren, en bevindt zich in de twee achterste kasten (links en rechts) van de leeszaal van het RAL.
De lijst van de beschikbare reeksen vindt u
hier.

Haaks op de ingang naar de leeszaal van het Rijksarchief, in hetzelfde gebouw, bevindt zich tevens het Documentatiecentrum van de provincie Vlaams-Brabant. Met een schat aan boeken en tijdschriften die u behulpzaam kunnen zijn bij het schrijven van uw familiegeschiedenis i.
Klik 
hier om hun catalogus te doorzoeken.


[1] Momenteel dinsdag, woensdag en donderdag, telkens van 9u tot 16u30.

[2] Informatie over de vele mogelijkheden van deze catalogus is te vinden in Vlaamse stam, 2016/1.

Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com
Home
Bijgewerkt op31-07-2023
© FV-Leuven