Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

Fotoalbum


{klik de foto's aan om ze te vergroten} Liesbeth Geussens -  Emotionaliteit en betekenisgeving in Leuvense testamenten op het einde van het Ancien Régime

Lezing 28 februari 2023

 

   

 Genealogische Quiz - Nieuwjaarsreceptie 

Geertruihof - 28 januari 2023

Na twee jaar onderbroken te zijn geweest door spelbreker Corona kon eindelijk de traditie van de jaarlijkse Genealogische Quiz weer in ere hersteld worden.  Plaats van het gebeuren was dit jaar het stemmige kader van het Geertruihof.  Zoals voorheen werd ook deze achtste editie vakkundig samengesteld door Jan Caluwaerts en puik gepresenteerd door Liesbeth Croijmans.  Traditiegetrouw als we zijn werd ook ditmaal dit treffen besloten met een hapje en een drankje, en belichtte voorzitter Herman Swinnen het voorbije werkjaar en gaf hij een overzicht van wat ons te wachten staat.

 

  Voor een talrijk opgekomen publiek werd op 28 juni jl. in De Nok van het GC 'De Wildeman' te Herent het boek voorgesteld van Patrick Trio:
Primitieve kadasterplannen|Atlas der Buurtwegen|Plan van Popp.

klik hier voor meer info over deze uitgave


  De Brusselse gevangenissen: geschiedenis en archief  - Lezing 24 mei 2020
Harald Deceulaer, archivaris bij het Rijksarchief te Brussel, schetste de geschiedenis van de Brusselse gevangenissen en vertelde ook welke archieven bewaard zijn, wat er in te vinden is, en waar we ze kunnen raadplegen.

 


De nieuwe en de uittredende voorzitters
Afscheidsviering Walter Van Hoorick

Op 26 april 2022 hield Walter Van Hoorick, aan wie eerder deze maand eervol ontslag werd verleend als voorzitter van FV-Leuven, een lezing over 'Huwelijksbeletselen in het Ancien Regime, met voorbeelden in oud schrift'. Het bestuur profiteerde van deze gelegenheid om haar afscheidnemende voorzitter nadien te fêteren en hem de titel van erevoorzitter van FV-Leuven toe te kennen.  De aantredende voorzitter, Herman Swinnen, belichtte in zijn dankwoord diens rijk gevuld tienjarig mandaat, en bedacht hem en zijn echtgenote met bloemen en een geschenkenbon.  Door Edmond Willems tenslotte, werd aan de gevierde een oorkonde met een door hem ontworpen wapenschild overhandigd.  Naar goede gewoonte werd ter zijner ere en ad multos annos door alle aanwezigen het glas geheven.

   

Nieuwjaarsreceptie  Genealogische Quiz .

Op zaterdag 25 januari 2020 bood onze FV-afdeling traditioneelgewijs aan zijn leden een nieuwjaarsreceptie aan. Voor het eerst werd deze evenwel gekoppeld aan onze al even traditionele genealogische quiz die hiermee al aan zijn zevende editie toe was. Dit verdiende een feestelijk kader en de keuze viel op de locatie van het Kasteel de Bunswijck op de Tiensesteenweg te Heverlee. Een 28-tal leden verdeeld over zes ploegen namen de uitdaging aan. Na een vinnige strijd en dertig, vaak ludieke vragen later, kon quizmaster Jan Caluwaerts de eindstand meedelen. De winnende ploeg werd aangevoerd door (hoe kon het anders?) onze oud-schrift-expert Paul Behets.

Daarna werd nagepraat bij een hapje en een drankje.
De voorzitter verzorgde een terugblik op een succesvol verlopen werkjaar en verklapte wat we de komende maanden mogen verwachten


  


 

 Boekpresentatie 'De volkstelling van 1702 in westelijk Vlaams-Brabant 

 

Bijna dag op dag, een jaar na de presentatie van de Brusselse editie, werd op 23 november j.l. 'De volkstelling van 1702 in westelijk Vlaams-Brabant' aan het publiek voorgesteld. Plaats van dit feestelijk gebeuren was voor deze gelegenheid het stemmige kasteel La Motte in Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek). Na de verwelkoming door Alfons Depester, voorzitter van FV-Dilbeek, schetste Joris De Beul, voorzitter van de Andreas Masiuskring van Lennik, op een bevattelijke wijze de feodale structuur van het Land van Gaasbeek. Na de toelichting over hoe de publicatie tot stand kwam door de coördinator, Herman Swinnen, werden de eerste exemplaren overhandigd aan de spreker en de ploeg transcribenten van FV-Dilbeek en FV-Leuven.
En dan was het tijd om het glas te heffen op de succesvolle realisatie en samenwerking.

met dank aan de fotograaf Paul Vandensteene 

 
 
Op zaterdag 30 maart 2019 nam een ruime delegatie van FV-Leuven deel aan het
54ste Congres Familiekunde Vlaanderen , gewijd aan 'De adel op het platteland'

Een organisatie van FV-regio Vlaamse Ardennen, die
plaats vond in het knappe 'domein de Ghellinck'
te Elsegem (Wortegem-Petegem).

klik hier voor een beknopte foto-impressie
 

Op 24 november 2018 had in het Brussels stadhuis de boekvoorstelling plaats van 'De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving'.
Na de verwelkoming door Daniël Bex, voorzitter FV-Brussel en een toelichting door Herman Swinnen, eindredacteur, over de opzet en totstandkoming van dit werk, schetste Luc Surdiacourt, gids en Brusselkenner, het historisch kader van het Brussel uit die tijd .
Dan werden de eerste exemplaren overhandigd aan de ploeg medewerkers van FV-Brussel en FV-Leuven evenals aan de gastvrouw van deze plechtigheid, mevr. Els Ampe, schepen van Brussel.


 
 

53ste Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen

Een zwart schaap in de familie? Het onverwachte in de rechtsbronnen
zaterdag 17 maart 2018 -Heilig Hartinstituut, Heverlee


klik hier voor een foto-collage

en hier voor het fotoalbum

 

 

Van historische bron over hedendaagse databank naar wetenschappelijk inzicht  (27-02-2018)
Prof. Koen Matthijs, Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven, wist op een boeiende wijze uit te leggen hoe demografen uit de academische wereld hun ideeën en theorieën te toetsen aan de negentiende-eeuwse realiteit van Vlaams-Brabant

 


 

 Nieuwjaarsreceptie  23-01-2018


Bij een natje en een droogje, en even terugblikkend op het verleden, werd vooral uitgekeken naar de genealogische toekomst..

 • Genealogische Quiz : Lustrumeditie

Voor de vijfde keer op rij bedacht Jan Caluwaerts een quiz met familiekunde als onderwerp, en dat alles werd vakkundig gepresenteerd door Liesbeth Croijmans 
12 december  2017


     


Antoon Bosselaers
hield voor een ruim en aandachtig publiek een uiteenzetting over
het verwerkingsprogramma voor familiekunde Aldfaer (23-03-2017)
 52ste Congres Familiekunde Vlaanderen - Brugge 25-26 april 2017
Het congres op zaterdag en de 'Dag van de Familiegeschiedenis' op zondag, vonden plaats in de
statige hallen van het Brugse Belfort. Naar goede gewoonte was FV-Leuven er present met een stand,
waar ook voor de familievereniging Van den Bempt prominent een plaatsje vond. • Ketterij & Inquisitie in Leuven Gert Gielis (21-02-2017)

Het zestiende-eeuwse Leuven wordt beschouwd als een bolwerk van katholicisme, een bastion tegen de Reformatie. Die metafoor verhult een complexere historische realiteit. De

protestantse hervormingsbeweging, die 500 jaar geleden begon, had hier evenzeer vele aanhangers en sympathisanten, ook bij bekende Leuvense families.
Een aantal Leuvenaars werd vervolgd op beschuldiging van ketterij. Opmerkelijk genoeg had ‘de Inquisitie’ daar weinig mee te maken. Hoe kwam dat?
En hoe hebben deze ‘ketters’ en hun bestrijders deze spannende tijden beleefd?

In het kader van zijn proefschrift heeft historicus Gert Gielis onderzoek gevoerd naar ketterij en ketterijbestrijding te Leuven. Hij nam ons mee naar die periode van religieuze spanningen en vertelde met aandacht voor de bronnen het verhaal van enkele ketterijprocessen.
 Hij kwam daarbij tot enkele merkwaardige conclusies die enkele aloude mythes in een nieuw perspectief zetten.


  Nieuwjaarsreceptie FV-Leuven

(24-01-2017)


 • Vierde Genealogische quiz - Ook dit jaar wist Jan Caluwaerts zijn publiek te boeien met vragen over familievraagstukken, genealogische raadsels, oude woorden, gekke familienamen en te ontcijferen oud-schrift. Het kwisverloop werd deskundig geleid door Liesbeth Croijmans, medewerkster van het Leuvens Stadsarchief. Zowel de winnaars ("De Teussers" uit Bertem!) als de andere deelnemers werden bedacht met een uitgebreid prijsboekenpakket. (13-12-2016) 

  • Vertrokken met de VOC – Herman Swinnen
  (22 november 2016)

Bronnen uit de achttiende eeuw vermelden wel eens dat verwanten ‘uijtlandigh’ waren. Soms kan je hun spoor terugvinden en ontdek je dat ze met de Verenigde Oostindische Compagnie vanuit de republiek naar Oostindië vertrokken zijn.
Hoe zoek je hen op, en wat kan je te weten komen ?
Spreker wist op een boeiende manier de zoektocht naar vijf Brabantse vertrekkers in beeld te brengen en leverde tevens stof voor een oefening oud schrift.


 

Ook dit jaar was FV-Leuven present met een stand op de Herentse Heemkundige Dagen (12-13 november 2016)


Op basis van zijn genealogisch onderzoek vertelde Claude Gekiere over het kind in zijn gezinssituatie van bij de geboorte  tot aan het huwelijk. Kwamen hierbij aan bod : kindersterfte, vroedvrouwen en chirurgijnen, aantal kinderen, bastaarden, kledij en spelen.
Een tweede deel handelde over het toenmalige onderwijs met onder meer het analfabetisme, de catechismus, scholen, leermethodes.
De spreker is voorzitter van FV Deinze en sinds jaren gepassioneerd door genealogie in het algemeen en zijn familiegeschiedenis in het bijzonder. In dat kader publiceerde hij boeken omtrent het leven van zijn grootmoeder alsmede over de familie van een van zijn grootooms die geëmigreerd is op het einde van de 19e eeuw naar Argentinië, een werk dat aanleiding is voor een tijdelijke tentoonstelling in het Red Star Museum van Antwerpen einde 2017-begin 2018.


 

 

De vernieuwde Raad van Bestuur, in vergadering bijeen op 24 september 2016, ten huize van gastheer Jan Caluwaerts

(boven v.l.n.r. : Herman Swinnen, Pol Vanden Bempt, Paul Behets, Edmond Willems; zittend: Walter Van Hoorick, Raf Van der Donckt, Jan Caluwaerts)


 • Het archief en documentatiecentrum KADOC - KU Leuven  (27 september 2016)

 • Rond het domein “religie – cultuur – samenleving in Vlaanderen” heeft KADOC, als interfacultair centrum binnen de universiteit, een indrukwekkende erfgoed-collectie aan boeken en archieven verzameld. De archieven komen zowel van gewone mensen als van organisaties, kloosterorden, onderwijsinstellingen, jeugdbewegingen, enz. En dit voornamelijk over de periode na 1750.
  Peter Heyrman en Godfried Kwanten, respectievelijk afdelingshoofden ‘onderzoek’ en ‘behoud en beheer’, schetsten ons een beeld van de collecties en de ontwikkelde zoekinstrumenten (catalogi, databanken LIAS en ODIS, ..). Het levert praktische tips en strategieën op voor ons familiekundigen om interessante informatie in hun collecties terug te vinden
  Tussen hun onderzoeksresultaten en onze interesses zijn er interessante linken te leggen.
  Tot slot bezochten we de leeszaal en de archiefruimte onder de kloostertuin.
  Hun website is te vinden via www.kadoc.kuleuven.be


  • Oude foto’s

  Tijdens de lezing van FV Leuven vorig jaar, leerde Peter Eyckerman de aanwezigen hoe oude foto’s, die velen onder ons terugvinden in oude fotoboeken of blikken dozen, ‘gelezen’ kunnen worden (zie ook zijn website). Nuttig omdat de foto’s vaak geen enkele aanduiding bevatten wie de geportretteerde wel mag zijn, en meestal is er ook niemand meer aan wie we het nog kunnen vragen.
  Formaat (‘carte de visite’ of ‘kabinetskaart’), dikte van het karton, procedé … geven indicaties over de tijdsperiode waarin de foto werd gemaakt. Pose, haartooi, kledij … geven bijkomende indicaties. Allemaal middelen om soms te kunnen achterhalen van welke voorouder we toch nog een onverwachte afbeelding bezitten.
  Het meest eenvoudige hulpmiddel is te weten wanneer de fotograaf – die zijn identiteit als publiciteit altijd goed kenbaar maakte – actief was. Hiervoor bestaat er een zeer nuttig instrument : ‘Directory of photographers in Belgium’. Dit boek geeft voor de periode 1839-1905 een overzicht van alle actieve fotografen, het adres van hun atelier(s), en de periode dat ze werkzaam waren.
  FV Leuven heeft dit boek in haar bibliotheek opgenomen onder de nummers  W.45.01 en W.45.02 zodat u het kunt raadplegen als hulp bij de speurtocht tussen uw oude foto’s. Deze bibliotheek is ondergebracht in de leeszaal van het Rijksarchief in Leuven (kasten 6 en 7). Klik hier om de catalogus te consulteren op onze website.

  Carte de Visite – gemaakt door fotograaf Artois Gräfe van Tienen,
  die volgens het boek actief was van 1901 tot 1906


   

  Genetische genealogie is gen-iaal - Maarten Larmuseau (15 maart 2016)

  De KU Leuven startte samen met Familiekunde Vlaanderen in 2009 een grootschalig wetenschappelijk onderzoek om via het DNA de genetische verschillen tussen de regio’s te bestuderen en verre verwantschappen tussen en binnen families aan te tonen of te bevestigen.
  Een nieuw luik in dit onderzoek is het project ‘De Gen-iale stamboom’. Hierbij vergelijkt men het mannelijk Y chromosoom binnen genealogische koppels, t.t.z. mannen die ver verwante naamgenoten zijn van elkaar. Doel is om meer inzicht te verwerven in genetische  verschillen tussen verwanten, mutatiesnelheden en de historische graad aan buitenechtelijke kinderen.

   


Op dinsdagavond 23 februari ’16 woonden 41 geboeide leden en belangstellenden de lezing over Cartesius door archivaris Marc Carnier van het RA-Leuven. Het Rijksarchief heeft al 57.000 kaarten en plannen gedigitaliseerd, waarvan er ongeveer 41.000 raadpleegbaar zijn in de digitale leeszalen van de verschillende rijksarchieven, en 4.000 via de Cartesius-website..

De toehooreders kregen uitgebreide informatie over de beschikbare kaarten uit de vroegere eeuwen. Spreker wees o.m. op het belang van de Villaret-kaart, gemaakt door Franse ingenieurs-geografen (1745-1748). Voor het Brabantse kunnen we terugvallen op Asse-Brussel-Vilvoorde-Leuven-Waver-Tienen-Zoutleeuw. Ze kan beschouwd worden als de voorloper van de Ferrariskaart en bevat soms details die niet bij Ferraris getekend zijn.

Ze is trouwens te raadplegen in het Documentatiecentrum (zie hiernaast).Met vele voorbeelden op het scherm, werd duidelijk getoond hoe men kan zoeken op de website Cartesius. Hierbij moet rekening gehouden worden met de vele talen waarin kaarten werden gemaakt en dus niet enkel zoeken op Leuven, maar ook op Louvain, Loven enz. Opgelet, het zoeken naar Leuven alleen, zonder bijkomende filters, geeft u ook alle kaarten waar een Leuvenseweg op staat.

Hieronder een voorbeeld, van de website Cartesius, van een Ferrariskaart van Leuven, waarop de Oude Brusselsepoort staat afgebeeld, met het begin van de huidige Tervuursesteenweg, de Priorij Terbank, de afspanning De Keijzer (hoek Tweekleinewegenstraat), en binnen de stad, tussen de Bankstraat, de Heilige- Geeststraat en de Vest, het oude Kartuizerklooster.

Nicole Van den Borre zorgde voor de kwartierstaten van Angèle Cumps, Joannes Victor Delbaere,
Lucia Albertina De Cremer, Joanna Maria Barbara Juchtmans en Virginie Vitalie Louise Janssens.
Julien Vandensande
toonde de stamboom van de Herentse familie Ruebens.


14-15 maart 2015: 50ste Congres van Familiekunde Vlaanderen & Dag van de Familiegeschiedenis
FV-Leuven was op de twee dagen present met een stand die flink wat belangstelling kende.


 

De uiteenzetting die Jan Caluwaerts en Herman Swinnen op dinsdag 17 maart jl. hielden rond ‘sinneloosheid’ (met oefeningen op oude teksten) wekte de belangstelling  van een talrijk opgekomen schare toehoorders

Op 17 februari 2015 vond in de Romaanse Poort de voorstelling plaats van
"De telling in Oostelijk Vlaams-Brabant" wat heel wat gegadigden op de been bracht.
Wie alsnog belangstelling heeft voor deze publicatie verwijzen we naar onze webstekpagina: 'Onze publicaties'

 

 


FV-Leuven was op 15 en 16 november 2014 in G.C De Wildeman vertegenwoordigd met een infostand op de 2de Herentse HeemdagenDe lessenreeks Zoeken naar je voorouders: een hobby of een passie?, georganiseerd door Seniorama, en verzorgd door FV-Leuven (najaar 2014), was een succes en werd gevolgd door 21 deelnemers.De uiteenzetting van dhr. P. Behets over Oud Schrift (26 juni 2014.) wist een ruim en aandachtig publiek te boeien

 


Ter bezegeling van de oprichting van de VZW FV Leuven-regio Leuven (08-02-2014),
besloten
de leden van de Algemene Vergadering dat het heilzaam & aangenaam was
samen met hun partners aan te schuiven aan de feestdis.
Hieronder enkele herinneringen aan deze extra-bestuurszitting op 22 maart jl.
 De leden van de Algemene Vergadering


 

 

Kwisavond  FV regio Leuven
17 december 2013de quizmaster

de stijlvolle vergaderzaal in de Romaanse Poort

de voorzitter

de ploegen

een rist aandachtige deelnemers

       

 

Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com

Home

Bijgewerkt op 01-03-2023   © FV-Leuven