Familiekunde Vlaanderen
regio  Leuven  vzw
 

  Activiteiten 


 Wegens de strengere covidmaaregelen, zien we ons genoodzaakt ook deze lezing voorzien op dinsdag 14 december te annuleren en uit te stellen tot een nog te bepalen datum 

 Huwelijksbeletselen in het Ancien regime, met voorbeelden in oud schrift - Walter Van Hoorick

Wie mocht met wie al of niet trouwen in het Ancien Régime?De kerkelijke rechtsregels daaromtrent kregen met het Concilie van Trente hun vaste vorm en waren zowel verregaand als ingewikkeld.
De concrete toepassingen hiervan zijn te vinden in de huwelijksakten van die tijd. Het zijn wel teksten die niet altijd even makkelijk te lezen en te begrijpen zijn.
Aan de hand van voorbeelden uit verscheidene lokale parochieregisters zal Walter Van Hoorick trachten een en ander duidelijker te maken.
Een goede gelegenheid om ook het oud schrift in te oefenen

Wanneer? 

Waar? 

 


  •  De Brusselse gevangenissen: geschiedenis en archief – dr. Harald Deceulaer

De gevangenissen in Brussel kennen een lange en bewogen geschiedenis. Archiefbronnen over de gevangenissen in Brussel gaan zeker terug tot de 16de eeuw, maar de manier waarop gevangenissen functioneerden doorheen de tijd is sterk veranderd, vooral vanaf de 19de eeuw.
Harald Deceulaer, archivaris bij het Rijksarchief te Brussel, schetst de geschiedenis van de Brusselse gevangenissen en vertelt ook welke archieven bewaard zijn, wat er in te vinden is, en waar we ze kunnen raadplegen. Hij zal ook praktische tips geven over hoe je gegevens kan vinden over personen die werden opgesloten in de Brusselse gevangenissen. Steekkaarten, rollen, of 'antropologische dossiers': na deze lezing kennen ze geen geheimen meer
!

Was voorzien op  dinsdag 23-11-2021 maar werd sine die uitgesteld wegens onvoorziene omstandigheden


Noteer nu reeds (onder voorbehoud) in uw agenda:

  • 15 januari 2022: Nieuwjaarsreceptie en 8ste Genealogische Quiz
  • 22 maart 2022: Onze munten in de Bourgondische en Spaanse perioden - Hugo Vanhoudt en Willy Geets.

  Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort 
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

*  hoe te bereiken? klik hier !

 

Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com
Home
Bijgewerkt op 24-11-2021 © FV-Leuven