Familiekunde Vlaanderen
regio  Leuven  vzw
 

  Activiteiten 

 NIEUWE START !


  •  Patriarchaat en clan-systemen in Brussel en Leuven: een introductie tot tweemaal “Zeven Geslachten" - Jan Caluwaerts

Zowel in Brussel als in Leuven behield tot op het einde van het Ancien Regime het patriciaat het bestuur in handen.
Schoorvoetend
moest toegestaan worden dat ook de rest van de bevolking via de ambachten en de naties enig recht op medebeheer kreeg.
Om hun macht en prerogatieven voor dat stadsbestuur te vrijwaren creëerden ze een clan-systeem gebaseerd op afstamming (tot jolijt van de hedendaagse zoeker). Genealogie gemengd met een romantisch verhaal van zeven geslachten.
Jan vertelt ons wat we er over weten, wat echt en wat fictief is, hoe we er sporen van in de archieven vinden en wat een hedendaagse genealoog er vandaag mee kan.
Over hoeveel families gaat het, en moet je dan echt voorouders in de stad hebben om een link met de Zeven Geslachten te ontdekken? Vragen waarop we eindelijk een antwoord krijgen!

Wanneer?   op dinsdag 28 september 2021,
                       om 19.30 u

Waar?  CC Romaanse Poort, Brusselse straat 63 te Leuven

Vrije toegang voor FV-leden - anderen: € 5

 

Omwille van de corona-toestanden, vragen we u om via mail familiekundeleuven@gmail.com in te schrijven op deze lezing, zodat we het aantal aanwezigen in functie van de grootte van de zaal kunnen in het oog houden.
In het ganse gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht. Eenmaal gezeten in onze zaal, mag het zonder.De volgende lezingen zijn gepland op dinsdagavond 26 oktober, 23 november en 14 december. 
Meer informatie volgt later!

  Opleiding 

 NIEUW !


  • Oefenen in 17de- en 18de-eeuws schrift

  Een vierdelige cursus Oud Schrift verzorgd door ons medelid Paul Behets:

De te lezen teksten staan dit jaar in het teken van 'Het leven van alledag' en komen uit de processen van de Raad van Brabant.
Naast het lezen van oud schrift, geeft het ook de mogelijkheid te ontdekken welke genealogische gegevens er zoal te puren zijn uit de verschillende soorten documenten die in dat archief te vinden zijn: getuigenverklaringen, gerechtelijke vooronderzoeken (informatie preparatoir), remissies (genadeverzoeken voor doodslag), procesbijlagen : stambomen, kaarten, grafzerken enz..

Voor de pauze komt materiaal uit de 18e eeuw aan bod, erna stukken uit de 17e eeuw.
Een zekere ervaring met het lezen van oude geschriften is aanbevolen om de gebruikte teksten aan te kunnen. De cursisten lezen om de beurt enkele regels.
De behandelde teksten worden telkens op voorhand aan de cursisten bezorgd. De transcripties met wat achtergrondinformatie worden na de les toegezonden.

Wanneer?   op woensdagen 3, 10, 17 en 24 november 2021,
                   telkens van 19.00 u tot 21.00 u

Waar?  CC Romaanse Poort, Brusselse straat 63 te Leuven

Kandidaat cursisten worden verzocht vooraf In te schrijven via familiekundeleuven@gmail.com

Prijs : FV leden : € 15    -    anderen : € 20  

Afhankelijk van de corona-voorschriften kan het aantal deelnemers beperkt worden.


 In het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort 

Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
wordt (tenzij anders aangekondigd) elke vierde dinsdag een vormingsvergadering gehouden: lessen oud schrift, gebruik genealogische software, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz. 
- Aanvang 19.30 u.
*  hoe te bereiken? klik hier !
Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen
- niet-leden
betalen € 5
   

Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com

Home

Bijgewerkt op 02-09--2021 © FV-Leuven