Familiekunde Vlaanderen
regio  Leuven  vzw
 
  Activiteiten 

  • Pardonbrieven als bron voor familiegeschiedenis – Gert Gielis

Het Rijksarchief bewaart duizenden pardonbrieven uit het Ancien Régime, waarmee de vorst (en in zijn plaats de centrale overheid) gratie verleende aan onderdanen die een zwaar misdrijf hadden gepleegd. De verhalen over zulke misdrijven, zoals ze staan opgetekend in deze gratiebrieven, geven een levendig beeld van het dagelijkse leven van toen. 

Hoe verliep de gratieprocedure, hoe werden de verhalen verteld, en wat is de waarde ervan?

Waar kunnen we deze bronnen vinden, hoe worden ze ontsloten, en welk belang hebben ze voor onderzoekers, in het bijzonder voor genealogen? 

Op deze vragen geeft de spreker, projectmedewerker bij het Rijksarchief, een antwoord. Hij licht daarbij ook het ‘PARDONS-project’ toe, dat de reeksen genadebrieven ontsluit via digitalisering, metadatering en transcriptie.

Spreker voor deze lezing: Gert Gielis

Wanneer?   dinsdag 20 september 2022
                   van 19.30 u tot 21.00 u

Waar?  CC Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 te Leuven

Prijs : gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen; anderen: € 5.


  Opleiding  

  •  OEFENEN IN OUD SCHRIFT voor beginners

Om ook de beginnende lezer van oud schrift niet in de kou te laten staan, hebben we samenwerking gezocht met de heemkundige kring van Kampenhout waar Paul Behets een basiscursus zal geven.
Hier wordt dezelfde methodiek gevolgd als voor gevorderden (teksten ter beschikking op voorhand, samen lezen tijdens de les, uitleg over het schrift, transcripties toegestuurd na de les), maar de teksten zijn makkelijker en het les-ritme trager.
Tijdens de eerste les komen de documenten uit de Burgerlijke Stand en de bevolkingsboeken aan bod.
In les twee worden parochieregisters en kerkrekeningen gelezen.
In les drie kaarten en plannen (met aandacht voor de Popp kaarten);  en tenslotte
in les vier zien jullie teksten uit het notariaat en de schepenregisters.
Een hele kluif!

Lesgever:    Paul Behets.

Wanneer?  op donderdagen 6, 13, 20 en 27 oktober 2022,
                telkens van 19.30 u tot 21.30 u

Waar?  De Cultuurberg, Bergstraat 15 te Berg (Kampenhout).

Kandidaat cursisten worden verzocht vooraf In te schrijven via info@campenholt.be

Prijs : leden van Familiekunde Vlaanderen en van heemkring Campenholt: € 20
       anderen : € 30

       te betalen op rekeningnummer BE79 8601 1206 923
3 van Campenholt.


Noteer alvast ook onze volgende activiteiten

  • 22 november: Het belang van het fonds Saint Jean-François REGIS voor de genealogie - Maite De Beukeleer

  • 13 december: Armoede en armenzorg in middeleeuwse en vroegmoderne tijden - evolutie en bronnen -Hadewijch Masure


  •  Oefenen in 17de- en 18de-eeuws schrift voor gevorderden

  Een vierdelige cursus Oud Schrift verzorgd door ons medelid Paul Behets:

We streven bij de deelnemers naar een zekere homogeniteit in de voorafgaande kennis van het oud schrift, om het nut van de cursus zo hoog mogelijk te houden.

Bij deze cursus opteerden we voor de groep van de 'gevorderde lezers'. Zij zijn vertrouwd met 18de eeuws schrift en zijn niet hulpeloos bij het zien van een tekst uit de 17de of 16de eeuw.

Thema: Vonnisboeken van de Raad van Brabant (16de en 17de eeuw).

Hieronder een voorbeeld van de eindfase van een vonnis: het eigenlijke beschikkend gedeelte. Deze vonnissen bevatten vaak in het lang en het breed het ganse procesverhaal maar zijn niet echt gemotiveerd. De kwaliteit van de scans is beter dan dit

Je kan de vonnisboeken reeds raadplegen op de website van het Rijksarchief
Rubriek SNELZOEKEN. Vink aan: 'zoeken naar archieven'.

Vul in: 'Raad van Brabant' en klik op OK

LOG IN

Klik op: 'Raad van Brabant. Griffies'.

Klik onderaan op: 'Archief van de Griffies – Vonnissen – Algemene Vonnisboeken – Bovengriffie (of Benedengriffie)'.

Klik op ‘Gedigitaliseerde archiefdocumenten’ en ga naar de gewenste pagina (index vooraan in het register)

De behandelde teksten (met de referentie naar de website) worden telkens op voorhand aan de cursisten bezorgd. De transcripties met wat achtergrondinformatie worden na de les toegezonden.

De cursisten worden verwend met een boekje van 62 blz. dat ze zich tegen drukprijs kunnen aanschaffen (34 bladzijden met de tekst van de ordonnantie van 1474 in modern Nederlands + 28 bladzijden juridische termen met uitleg)

Lesgever: Paul Behets

Wanneer?   op woensdagen 19 en 26 oktober, 9 en 16 november 2022
                   telkens van 19.00 u tot 21.00 u

Waar?  CC Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 te Leuven

Kandidaat cursisten worden verzocht vooraf In te schrijven via familiekundeleuven@gmail.com

Prijs : leden van Familiekunde Vlaanderen en van heemkring Campenholt: € 20 
         
-  anderen : € 30 
             te betalen op rekeningnummer BE10 0013 1130 4604 van FV-Leuven


  Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort 
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

*  hoe te bereiken? klik hier !


Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com

Home

Bijgewerkt op02-09-2022 © FV-Leuven