Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw
 

De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving

Een gezamenlijke project van FV regio Leuven en FV Brussel

| Herman Swinnen (redactie) | Paul Behets | Jan Caluwaerts |
| Nand Staes|Frans Belis | Myriam Smet | Paul Vanduynhoven | Lieve Vanhaecke|Danny Bex |
| Rik Degraef | Dirk De Wever | Jean De Keijzer | René Verbeylen |

 

Deze vrijwilligers van de afdelingen Brussel en Leuven van Familiekunde Vlaanderen hebben de transcriptie verzorgd van de telling van 1702 in Brussel en de omliggende dorpen. Eind 2018 werd hiervan een gedrukte uitgave gepubliceerd die wij hier op onze website te koop aanbieden.
Technische gegevens:
Het werk wordt uitgegeven in drie delen en telt meer dan 1300 pagina’s waarvan 1027 transcriptie.

De inleiding situeert het geheel en het boek bevat een index van de persoonsnamen en een van de huisnamen. Er is ook een concordantielijst gemaakt tussen de huisnamen en de latere perceelnummers.

Achteraan zijn er twee kaarten die de poorten en de grenzen van de wijken, de kwartieren en de parochies weergeven.
De personenindex, met de meer dan 20.000 namen, is online te consulteren.  (Klik hier)

Het boek is te koop aan € 50  voor FV-leden en aan € 60 voor niet-leden, exclusief verzendkosten.
Voor een binnenlandse verzending betaalt u € 10 extra, een verzending naar een buitenlands adres kost € 18 extra
Bestellen kan door overschrijving van het vereiste bedrag op rekening BE10 0013 1130 4604 van FV Leuven, met de vermelding “Brussel 1702”. Afspraken in verband met een eventuele afhaling zijn via
familiekundeleuven@gmail.com mogelijk.

 Enkele kanttekeningen bij de tellingen

De telling, die om fiscale reden werd gehouden, geeft een ruim overzicht van de toenmalige bevolking in Brussel en omgeving. Zij vermeldt de samenstelling van elk gezin, de inwonenden (b.v. knechten of meiden), het beroep en voor de dorpen ook het bewerkte land en de veestapel. Zij geeft ook een treffend beeld van de welstand – of de armoede - van de verschillende huishoudens of bevolkingsgroepen.

De stad Brussel was toentertijd onderverdeeld in veertig wijken. Zij komen alle aan bod in deze transcriptie. Van vier wijken werd helaas de telling niet teruggevonden. Om toch een volledig beeld van de stad te geven werd voor deze wijken een andere telling, het XXe penning cohier, getranscribeerd.
Wij verwijzen in dit verband naar de twee kaarten achteraan het boek die de de grenzen van de wijken weergeven.

Onder ‘omgeving’ verstaan wij de dorpen die, in grote lijnen, liggen binnen de grenzen van het huidige Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om de tellingen van Boendaal, Bosvoorde, Drogenbos, Elsene Borggraaf, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Haren, Jette, Nederheembeek, Overheembeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en Watermaal & Oudergem. Van vijf dorpen werd de telling van 1702 niet gevonden: Anderlecht, Elsene Cuijp, Laken, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node. Wij vervingen ze door de transcriptie van de telling van 1709, die ook van fiscale aard is. Spijtig genoeg werden voor Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Gillis (Obbrussel) en Vorst geen relevante vervangende tellingen gevonden.

 De tellingen van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant en Diest

Ook deze tellingen werden door FV Leuven bewerkt en uitgegeven en zijn nog steeds verkrijgbaar. Voor meer info: klik hier.Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 LeuvenRPR0545.905.310www.familiekundevlaanderen-leuven.be  familiekundeleuven@gmail.com

Home

Bijgewerkt op 14-03-2022  © FV-Leuven