Familiekunde Vlaanderen
regio  Leuven  vzw
 

 

Gezinsstructuren uit de parochieregisters van Landen 1676-1821

Willy Massin


Op de website van het Rijksarchief zijn de parochieregisters van Landen te raadplegen; ze starten in 1676. Ook de klappers op deze registers zijn aanwezig.
Willy Massin (†2003) bewerkte deze registers en publiceerde in 1983 een boekwerk in drie delen, waarin hij de gegevens uit de doopregisters en de huwelijksregisters combineerde tot een gezinsreconstructie. Waar mogelijk voegde hij er informatie over het huwelijk van de ouders aan toe en vermeldde ook de doopheffers en huwelijksgetuigen.
Deze uitermate nuttige bewerking is helaas reeds lang uitverkocht en op niet zo veel plaatsen te raadplegen.
Daarom hebben ‘Familiekunde Vlaanderen regio Leuven’ en de Geschied- en Heemkundige kring ‘Pepijn@Landen’ aan dit werk in een beperkte oplage een herdruk bezorgd
Omwille van het ontbreken van het bronbestand moest er gewerkt worden met scans van een bewaard exemplaar, met enig verlies aan kwaliteit in de opmaak van de tekst. Massin’s uitverkochte standaardwerk blijft daarbij wel op zijn minst bewaard en kan voor velen een uiterst nuttig werkinstrument worden.

Dr. Paul Kempeneers bewerkte een Volkstelling van Landen in 1800 en FV Leuven publiceerde die in 2012. Het leek ons nuttig deze bewerking aan het werk van Massin toe te voegen.

Technische gegevens en bestelling

Deze herdruk telt 420 pagina’s.

Het boek is te koop aan € 35 voor FV leden of aan € 40 voor anderen. De verzendkosten bedragen € 10 (voor een buitenlands adres binnen Europa € 18 ).

Bestellen kan via familiekundeleuven@gmail.com en mits betaling van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE10 0013 1130 4604 van FV regio Leuven vzw, met vermelding ‘Gezinsstructuren Landen' en het verzendadres.

Mogelijkheden voor een eventuele afhaling zijn bespreekbaar via familiekundeleuven@gmail.com.

 

Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com
Home
Bijgewerkt op 14-03-2022 © FV-Leuven