Familiekunde Vlaanderen
regio  Leuven  vzw
 

CIJNSBOEK VAN HOEGAARDEN  1582

Bronnenpublicatie

Paul Vanduynhoven

 


Hoegaarden was een Luikse enclave in het hertogdom Brabant en bekleedde daardoor een wat unieke positie in de omgeving. Niet verwonderlijk dat er daar heel wat onroerende goederen (akkers, weilanden, vijvers, wijngaarden, ..) waren, die een cijnsverplichting hadden aan de Luikse prinsbisschop.
Om het beheer van al die cijnsverplichtingen in goede banen te leiden, creëerde de cijnsheffer meestal een 
cijnshof met enerzijds een rechtbank die (enkel) recht sprak over cijnsgerelateerde betwistingen en anderzijds een administratie om de verschuldigde gelden te innen.
Om die cijns te kunnen blijven ontvangen, moest ook elke eigendomswissel nauwkeurig genoteerd worden.
Prinsbisschop Ernst van Beieren stelde voor zijn cijnshof in Hoegaarden Jan Remwaer aan als rentmeester. Die maakte in 1582 een 
cijnsboek op, een overzicht van alle cijnsplichtige goederen met hun ligging, hun grootte, de aard en de huidige en vroegere bezitter.
Dit levert uiteraard een belangrijke bron aan namen op voor het Hoegaarden van het einde van de zestiende eeuw, overigens een zeer woelige periode; en van voor de aanvang van de parochieregisters die maar in 1621 beginnen. Niet alleen komen er vele inwoners van Hoegaarden zelf aan bod, maar ook eigenaars en kerkelijke instellingen van buiten de gemeente worden vermeld.
Om de percelen juist te definiëren worden heel veel toponiemen gebruikt.

Paul Vanduynhoven transcribeerde de 130 folio's van het register dat in het Rijksarchief van Leuven bewaard wordt. Wij stellen u deze transcriptie op twee verschillende wijzen voor.
Enerzijds hebben we de digitale versie ervan beschikbaar gesteld via de pagina Digitaal aanbod' van onze website.
Met de ctrl-F functie kunt u er de tekst doorzoeken.
Maar anderzijds kunt u het geheel ook 'ter hand' nemen, dankzij de gedrukte versie van deze boeiende bronbewerking

 Technische gegevens en bestelling

Het boek telt 110 pagina’s, waarvan 99 pagina’s transcriptie.
Het is te koop
voor FV leden aan € 16 en voor anderen aan € 19 (telkens inclusief verzendkosten in België).
Bestellen kan via 
familiekundeleuven@gmail.com en mits betaling van het verschuldigde bedrag
op rekening nummer BE10 0013 1130 4604 van FV regio Leuven vzw, met vermelding ‘Cijnsboek Hoegaarden’ en het verzendadres.

Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com
Home
Bijgewerkt op 24-03-2022 © FV-Leuven