Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

Activiteiten *


 • De Burgerwacht in België (1830-1914)
  Piet Veldeman

Na de revolutie werd in België een burgerwacht opgericht. Zij stond los van het reguliere leger en hing af van de minister van Binnenlandse Zaken. Mannen tussen 21 en 50 jaar maakten er in principe deel van uit. De organisatie gebeurde per gemeente, de opleiding en training waren eerder miniem. Net voor WO I werd het corps afgeschaft.
Welke archiefbronnen zijn er over terug te vinden ? 
Heeft een genealoog er baat bij de archieven van deze eenheden in te kijken ?
Waar en hoe zijn ze te raadplegen ?
Dit en nog veel meer zal Piet Veldeman ons vertellen tijdens zijn lezing. Momenteel is hij archivaris bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel. Voordien was hij verbonden aan het Stadsarchief van Leuven.

Wanneer?   Dinsdag 23 oktober 2018 - 19.30 u.

Waar?  Cultuurcentrum (30CC)* 

FV-leden gratis. Niet-leden: 3 €


 • Zaterdag 24 november 2018 - 16.30 u.: Presentatie van het nieuwe boek 'De volkstelling van Brussel en omstreken in 1702' in het stadhuis van Brussel. Meer hierover leest u als u hier klikt.
  Naast de voorstelling van het boek zal Luc Surdiacourt – Brussel-kenner en -gids – ook een lezing geven over de historische context van het Brussel van 1702.
  U bent hier allen hartelijk op uitgenodigd (mits inschrijving via
  http://bit.ly/Volkstelling1702), alsook op de door schepen Els Ampe aangeboden receptie nadien.


 • Zesde Genealogische Quiz
  De zesde keer al: hij blijft aantrekkelijk, deze genealogische quiz!
  Waarom?
  Je krijgt vragen of probleempjes op te lossen die met genealogie te maken hebben. Maar je staat er niet alleen voor.
  Je maakt deel uit van een ploeg van vier en samen zoek je naar het antwoord.
  Je kunt vooraf afspreken om met een ploeg van vier te komen, maar ook als je alleen (of met twee) komt, zorgen we ervoor dat je in een ploeg terecht kunt. Zo leer je ook nog andere genealogen kennen.
  En prijzen zijn er voor iedereen.
  Jan Caluwaerts heeft weer de regie in handen.

Wanneer?   Dinsdag 11 december 2018 - 19.30 u.

Waar?  Cultuurcentrum (30CC)* deelname gratis


* In het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort *
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
wordt (tenzij anders aangekondigd) elke vierde dinsdag een vormingsvergadering gehouden: lessen oud schrift, gebruik genealogische software, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz.  - Aanvang 19.30 u. Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - voor niet-leden: € 3
*  hoe te bereiken? klik hier !


Van een aantal activiteiten worden occasioneel foto's gemaakt en pro memorie en het nageslacht bewaard en opgeslagen in ons webalbum.

Opleidingen


 •   Ontdek het verhaal van je familie 

Genealogie voor beginners

In oktober organiseren we in samenwerking met de Heemkundige Kring van Glabbeek, gespreid over vier avonden, een cursus over Familiekunde.

Doelstelling is de beginnende genealoog een overzicht te geven over meerdere aspecten van zijn hobby.

 • Inleiding en bronnen

 • Burgerlijke Stand - wat is daar in te vinden, hoe begin je erin te zoeken, hoe geraak je in de bestanden ..?

 • Vóór 1800 vind je vooral gegevens in de oude parochieregisters; hoe kan ik ze raadplegen, hoe zit het met het Latijn, en met het oud schrift ..?

 • Hoe verwerk en bewaar je je gegevens, welke softwareprogramma's kan je gebruiken, hoe zoek ik op het internet, hoe helpt de website van FV Leuven mij?

Lesgevers:   Jan Caluwaerts, Herman Swinnen, Paul Behets & Pol Vanden Bempt 

 

Wanneerop dinsdagen 2, 9, 16 en 30 oktober 2018 ,telkens van 19.30 tot 21.45 u.

Waar PC’ke Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6, 3380 Bunsbeek

Inschrijven via  familiekundeleuven@gmail.com

Prijs : FV leden : 30 €   -    anderen : 35 €  


 •   Oefenen in 17de- en 16de-eeuws schrift voor gevorderden - Paul Behets 

Na reeds viermaal een cursus 'Oud Schrift voor beginnelingen' georganiseerd te hebben, wordt het nu - op vraag van velen - een cursus voor gevorderden. 
Naast teksten uit de 17de eeuw wagen we ons deze keer ook aan nog oudere teksten.
Een zekere ervaring met het lezen van oude geschriften is een voorwaarde. Onderaan staat er een voorbeeld van een handschrift, dat door de deelnemers toch al vlot zou moeten kunnen ontcijferd worden. Dit om de homogeniteit van de klas te verhogen.
De behandelde teksten worden telkens op voorhand aan de cursisten bezorgd en komen uit verschillende bronnen. De transcripties worden na de les toegezonden

 

 

Wanneer?   op donderdagen 22 en  29 november en 6 en 13  december

telkens van 19.30 u tot 21.30 u.

Waar?  Cultuurcentrum (30CC)* 

Inschrijven via  familiekundeleuven@gmail.com

Prijs : FV leden : 20 €   -    anderen : 25 €  


FV regio Leuven vzwVaartstraat 22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310
 

Home

Bijgewerkt op-16-10-2018 © FV-Leuven