Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

 Activiteiten *

  • Paul Behets – Oud schrift rond het thema ‘lepra-lijders’

Lepra of melaatsheid teisterde onze gebieden vroeger veelvuldig.
Wie in Brabant verdacht werd van deze ‘lazarusziekte’ moest, samen met enkele getuigen van het dorp of de parochie, op onderzoek naar de leprozerie van Terbank in Heverlee, waar een diagnose werd gesteld.
Over deze onderzoeken bestaan er registers over een periode van wel tweehonderd jaar. Maar ook over hoe het de zieke verging eenmaal terug thuis, en uit de gemeenschap gesloten, zijn er heel wat sporen in de bronnen te vinden.
We volgen het spoor van enkele lepralijders vanaf de diagnose in Terbank, over hun verblijf in de parochie waar ze hulp kregen van de Armentafel (Tafel van de Heilige Geest), tot aan hun dood (vermeld in de parochieregisters).
De spreker neemt ons mee langs interessante archiefstukken in verband met deze verwoestende plaag waar elk dorp in Brabant mee
geconfronteerd werd. Materiaal genoeg om de kennis van het oud schrift te oefenen

Wanneer?              dinsdag 26 september  2017

Waar?                     Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort*

Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - voor niet-leden: € 3

 * In het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort *
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
wordt (tenzij anders aangekondigd) elke vierde dinsdag een vormingsvergadering gehouden: lessen oud schrift, gebruik genealogische software, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz.  - Aanvang 19.30 u. Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - voor niet-leden: € 3
*  hoe te bereiken? klik hier !

Brabant Cronikel.

In juni verschijnt het tweede nummer van ons 'herboren' tijdschrift

Abonneren is nog altijd mogelijk door het overschrijven van 7 € (maar slechts 5 € voor FV leden) op het rekening nummer BE10 0013 1130 4604.

Wist u trouwens dat de laatste vier jaargangen
on line digitaal opnieuw te herontdekken zijn ?   Boeiende lectuur

 

 

Van een aantal activiteiten worden occasioneel foto's gemaakt en pro memorie en het nageslacht bewaard en opgeslagen in ons webalbum.

 
FV regio Leuven vzwVaartstraat 22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310

Home

Bijgewerkt op 24-05-2017 © FV-Leuven