Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

Activiteiten *


  •  WO I – Dossiers oorlogsschade in het gerechtelijk arrondissement Leuven -  Johan Breugelmans 

Na de eerste Wereldoorlog was het tijd voor de burgers om hun geleden schade op te lijsten en bij de Belgische staat in te dienen in de hoop hiervoor enige restitutie te bekomen.  Regels hiervoor werden opgesteld en rechtbanken aangeduid die in deze zaken moesten oordelen.  Waar bevinden zich de archieven van deze rechtszaken, hoe kunnen we er in zoeken, en vooral kan de genealoog enige hoop koesteren er interessante informatie voor zijn familiegeschiedenis in te vinden?  Daarover komt Johan Breugelmans ons deze avond meer vertellen.

Klik hier voor de tekt  van deze lezing die plaats vond op 28 mei 2019

 


  •  Oud-schrift gekozen uit de manuscripten van Jan Baptist Houwaert (†1688) - Jan Caluwaerts 

De zeer volumineuze nota’s van JB. Houwaert (†1688) bleven lange tijd in erg kleine kring bekend.  
Pas in 1930 werd de Koninklijke Bibliotheek eigenaar van de verloren gewaande geschriften.
Wat hij ons nalaat, verliest zijn waarde niet en is nog lang niet volledig ontsloten. Het loont de moeite om het werk van deze 17de-eeuwse Brabantse genealoog en dat van zijn collega’s van dichterbij te leren kennen. Daarom ook een woordje over zijn methode, typische afkortingen en terminologie.

 

Deze lezing vond plaats op 23 april 2019

 


* In het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort *
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
wordt (tenzij anders aangekondigd) elke vierde dinsdag een vormingsvergadering gehouden: lessen oud schrift, gebruik genealogische software, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz. 
- Aanvang 19.30 u.
*  hoe te bereiken? klik hier !
- Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - niet-leden betalen € 5


 Erfenisaangiften en andere bronnen binnen het archief van de Registratie- en Hypotheekkantoren – Marij Preneel

Binnen het Rijksarchief zijn de archieven van de Registratie- en Hypotheekkantoren relatief onbekend, alhoewel zij voor de negentiende eeuw een zeer rijke bron zijn voor de genealoog.
Erfenisaangiften bevatten onvermoede informatie over de samenstelling van de gezinnen en hun welstand. In de archieven van de Registratiekantoren vind je daarnaast zowel notariële als onderhandse akten.
In deze bronnen kan je de aard en de ligging van de eigendommen van je voorouders terugvinden vanaf het begin van de 19de eeuw. Specificaties over onroerend goed geven aanknopingspunten om heel wat terug in de tijd te gaan. 
Waar vind ik de erfenisaangiften van mijn voorouders terug? Welke eigendommen kochten en verkochten mijn voorouders? Waar bevinden de archieven zich en hoe begin ik aan een opzoeking?
In een lezing door Marij Preneel (26-03-2019) kwamen deze vragen uitgebreid aan bod, toegespitst op de Leuvense context.

Klik hier voor een overzicht van deze lezing

 

Hier voor een samenvatting van: P. DE REU, Kopen & verkopen van vastgoed (1795-nu)

 Van een aantal activiteiten worden occasioneel foto's gemaakt en pro memorie en het nageslacht bewaard en opgeslagen in ons webalbum.


FV regio Leuven vzwVaartstraat
22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310
 

Home

Bijgewerkt op-03-06-2019 © FV-Leuven