Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

Activiteiten *


Ingevolge de coronavirus-maatregelen opgelegd door de overheid, werden de hieronder aangekondigde lezingen helaas sine die uitgesteld.

 Huwelijksbeletselen in het Ancien regime, met voorbeelden in oud schrift - Walter Van Hoorick

Wie mocht met wie al of niet trouwen in het Ancien Régime?De kerkelijke rechtsregels daaromtrent kregen met het Concilie van Trente hun vaste vorm en waren zowel verregaand als ingewikkeld.
De concrete toepassingen hiervan zijn te vinden in de huwelijksakten van die tijd. Het zijn wel teksten die niet altijd even makkelijk te lezen en te begrijpen zijn.
Aan de hand van voorbeelden uit verscheidene lokale parochieregisters zal Walter Van Hoorick trachten een en ander duidelijker te maken.
Een goede gelegenheid om ook het oud schrift in te oefenen

Was voorzien op  dinsdag 24 maart 2020 om 19.30 u


  •  Patriarchaat en clan-systemen in Brussel en Leuven: een introductie tot twee “Zeven Geslachten" - Jan Caluwaerts

Zowel in Brussel als in Leuven behield het patriciaat de sleutels in handen van het beheer van de vroege steden. Schoorvoetend moest toegestaan worden dat ook de rest van de bevolking via de ambachten en de naties enig recht op medebeheer kreeg.
Om hun macht en prerogatieven voor dat stadsbestuur te vrijwaren creëerden ze een clan-systeem gebaseerd op afstamming (tot jolijt van de hedendaagse genealogen) dat dan vertaald werd naar in een romantisch verhaal van zeven geslachten. Wat weten we er over, hoe vinden we het in de archieven en kan de genealoog van vandaag er wat
mee?

Was voorzien op  dinsdag 28 april 2020 om 19.30 u  •  De Brusselse gevangenissen: geschiedenis en archief – dr. Harald Deceulaer

De gevangenissen in Brussel kennen een lange en bewogen geschiedenis. Archiefbronnen over de gevangenissen in Brussel gaan zeker terug tot de 16de eeuw, maar de manier waarop gevangenissen functioneerden doorheen de tijd is sterk veranderd, vooral vanaf de 19de eeuw.
Harald Deceulaer
, archivaris bij het Rijksarchief te Brussel, schetst de geschiedenis van de Brusselse gevangenissen en vertelt ook welke archieven bewaard zijn, wat er in te vinden is, en waar we ze kunnen raadplegen. Hij zal ook praktische tips geven over hoe je gegevens kan vinden over personen die werden opgesloten in de Brusselse gevangenissen. Steekkaarten, rollen, of 'antropologische dossiers': na deze lezing kennen ze geen geheimen meer!

Was voorzien op  dinsdag 26 mei 2020 om 19.30 u

Opleiding


Een vijfdelige cursus Oud Schrift verzorgd door ons bestuurslid Paul Behets:

  •  Bouwstenen voor de geschiedenis van Kampenhout - Cursus Oud Schrift

Wie zijn stamboom wenst op te maken, de geschiedenis van zijn huis wil opzoeken of een stukje dorpsgeschiedenis bestuderen dient eeuwenoude documenten te raadplegen. In een cursus van vijf lessen zal Campenholt dieper ingaan op de historische bronnen voor onze dorpen. We oefenen ook op het schrift waarin die teksten tot ons zijn gekomen door om de beurt enkele regels te lezen.

  • Les 1 (29/02/2020): Burgerlijke Stand - bevolkingsboeken - aangiften van nalatenschap. (19de eeuw)

  • Les 2 (07/03/2020): parochieregisters,kerkrekeningen,kadaster. (18de & 19de e.)

  • Les 3 was voorzien op (21/03/2020): notariaat.

  • Les 4 was voorzien op (28/03/2020): schepenarchief.

  • Les 5 was voorzien op (04/04/2020): andere bronnen. (18de eeuw)

De lessen worden telkens gegeven op zaterdagvoormiddag van 10 u tot 12 u in de bibliotheek van Kampenhout vanaf 29 februari 2020.
De teksten worden geprojecteerd op scherm en worden een week op voorhand per mail bezorgd.
De transcripties en geziene theorie worden na de les doorgemaild. .

De inschrijving (verplicht) voor de cursus bedraagt 20 Euro, over te schrijven op BE79 8601 1206 9233 van Campenholt en dit vóór 21 februari 2020 onder vermelding 'Cursus oud schrift + vermelding naam'.
Intekenen per les is niet mogelijk.

Meer info en inschrijven: heemkring@kampenhout.be


 

* In het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort *

Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
wordt (tenzij anders aangekondigd) elke vierde dinsdag een vormingsvergadering gehouden: lessen oud schrift, gebruik genealogische software, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz. 
- Aanvang 19.30 u.
*  hoe te bereiken? klik hier !
Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen
- niet-leden
betalen € 5

 

Van een aantal activiteiten worden occasioneel foto's gemaakt en pro memorie en het nageslacht bewaard en opgeslagen in ons webalbum.

 

Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com

Home

Bijgewerkt op 12-10--2020 © FV-Leuven