FV-Leuven Activiteiten

Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

Activiteiten *


  •   Oud Schrift rond het thema ‘informatie preparatoir’ -  

  Jan Caluwaerts en Herman Swinnen 

De meier bekleedde in de dorpen vroeger de functie van ‘openbaar ministerie’. Bij misdrijven voerde hij het onderzoek zodat de verdachten voor de schepenbank konden gedaagd worden. Sporen van dat onderzoek vinden we in de archieven terug onder de naam ‘informatie preparatoir’. Het zijn verslagen van ondervragingen, visitaties,  mooie getuigenissen van het dagelijkse leven van onze voorouders. Jan Caluwaerts en Herman Swinnen zochten enkele pareltjes uit die archiefstukken om onze kennis van het oud schrift wat te oefenen.

Wanneer?   Dinsdag 25 september 2018, 19.30 u.

Waar?  Cultuurcentrum (30CC)* 


Noteer alvast volgende activiteiten in uw agenda:

  • 23 oktober: Belgische burgerwacht, lezing door Piet Veldeman

  • 24 november: Presentatie van het nieuwe boek 'De volkstelling van Brussel en omstreken in 1702' in het stadhuis van Brussel.

  • 11 december: Zesde Genealogische Quiz


* In het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort *
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
wordt (tenzij anders aangekondigd) elke vierde dinsdag een vormingsvergadering gehouden: lessen oud schrift, gebruik genealogische software, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz.  - Aanvang 19.30 u. Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - voor niet-leden: € 3
*  hoe te bereiken? klik hier !


Van een aantal activiteiten worden occasioneel foto's gemaakt en pro memorie en het nageslacht bewaard en opgeslagen in ons webalbum.

Opleidingen


  •   Ontdek het verhaal van je familie 

Genealogie voor beginners

In oktober organiseren we in samenwerking met de Heemkundige Kring van Glabbeek, gespreid over vier avonden, een cursus over Familiekunde.

Doelstelling is de beginnende genealoog een overzicht te geven over meerdere aspecten van zijn hobby.

  • Inleiding en bronnen

  • Burgerlijke Stand - wat is daar in te vinden, hoe begin je erin te zoeken, hoe geraak je in de bestanden ..?

  • Vóór 1800 vind je vooral gegevens in de oude parochieregisters; hoe kan ik ze raadplegen, hoe zit het met het Latijn, en met het oud schrift ..?

  • Hoe verwerk en bewaar je je gegevens, welke softwareprogramma's kan je gebruiken, hoe zoek ik op het internet, hoe helpt de website van FV Leuven mij?

Lesgevers:   Jan Caluwaerts, Herman Swinnen, Paul Behets & Pol Vanden Bempt 

 

Wanneerop dinsdagen 2, 9, 16 en 30 oktober 2018 ,telkens van 19.30 tot 21.45 u.

Waar PC’ke Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6, 3380 Bunsbeek

Inschrijven via  familiekundeleuven@gmail.com

Prijs : FV leden : 30 €   -    anderen : 35 €  


  •   Oefenen in 17de- en 16de-eeuws schrift voor gevorderden - Paul Behets 

Na reeds viermaal een cursus 'Oud Schrift voor beginnelingen' georganiseerd te hebben, wordt het nu - op vraag van velen - een cursus voor gevorderden. 
Naast teksten uit de 17de eeuw wagen we ons deze keer ook aan nog oudere teksten.
Een zekere ervaring met het lezen van oude geschriften is een voorwaarde. Onderaan staat er een voorbeeld van een handschrift, dat door de deelnemers toch al vlot zou moeten kunnen ontcijferd worden. Dit om de homogeniteit van de klas te verhogen.
De behandelde teksten worden telkens op voorhand aan de cursisten bezorgd en komen uit verschillende bronnen. De transcripties worden na de les toegezonden

 

 

Wanneer?   op donderdagen 22 en  29 november en 6 en 13  december

telkens van 19.30 u tot 21.30 u.

Waar?  Cultuurcentrum (30CC)* 

Inschrijven via  familiekundeleuven@gmail.com

Prijs : FV leden : 20 €   -    anderen : 25 €  


FV regio Leuven vzwVaartstraat 22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310
 

Home

Bijgewerkt op-02-08-2018 © FV-Leuven