Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

 Activiteiten *


 • Kinderen van der minne - bastaarden van adel en burgerij in je kwartierstaat   -  Jan Caluwaerts

  In tegenstelling tot de latere periode en zeker nu, was het in de late Middeleeuwen vrij gewoon dat er over bastaardkinderen werd gesproken, dat ze een plaats hadden in de familie en zekere rechten behielden.
  Hoe breed verspreid was dat fenomeen, hoe kom je ze op het spoor en hoe verwerk je ze genealogisch?
  Dit en nog veel andere vragen komen zeker aan bod in deze lezing.

  Wanneer?   Dinsdag 22 mei 2018, 19.30 u.

  Waar?  Cultuurcentrum (30CC)* 


 • Oud Schrift rond het thema ‘informatie preparatoir’ - Jan Caluwaerts en Herman Swinnen 

  De meier bekleedde in de dorpen vroeger de functie van ‘openbaar ministerie’. Bij misdrijven voerde hij het onderzoek zodat de verdachten voor de schepenbank konden gedaagd worden. Sporen van dat onderzoek vinden we in de archieven terug onder de naam ‘informatie preparatoir’. Het zijn verslagen van ondervragingen, visitaties,  mooie getuigenissen van het dagelijkse leven van onze voorouders. Jan Caluwaerts en Herman Swinnen zochten enkele pareltjes uit die archiefstukken om onze kennis van het oud schrift wat te oefenen.

Wanneer?   Dinsdag 25 september 2018, 19.30 u.

Waar?  Cultuurcentrum (30CC)* 


* In het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort *
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
wordt (tenzij anders aangekondigd) elke vierde dinsdag een vormingsvergadering gehouden: lessen oud schrift, gebruik genealogische software, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz.  - Aanvang 19.30 u. Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - voor niet-leden: € 3
*  hoe te bereiken? klik hier !


 

 •  DNA-Infonamiddag

  In 2018 viert Familiekunde Vlaanderen ’10 jaar genetische genealogie in de Benelux!’ Het doet dit in stijl met maar liefst vier uitgebreide studienamiddagen, verspreid over gans België en Nederland. Tijdens deze studienamiddagen wordt dieper ingegaan op de zin en onzin van genetische genealogie.

  Familiekunde Vlaanderen Regio Leuven is lokale partner voor de infonamiddag.die georganiseerd wordt in de Leuvense regio

   klik hier voor meer info

Wanneer?   Zaterdag 12 mei 2018, 13 u.

Waar?  Genadedal Ontmoetingscentrum, Velderblok 2A, 3010 Leuven.(Kessel-Lo)

 


 • Ontdek het verhaal van je familie  -  Genealogie voor beginners

  In het najaar organiseerden we in samenwerking met de familievereniging Vanden Bempt, gespreid over vier avonden, een cursus over Familiekunde.
  Doelstelling is de beginnende genealoog een overzicht te geven over meerdere aspecten van zijn hobby : hoe er aan beginnen, waar zoeken, wat met latijn, met oud schrift, hoe de gegevens ordenen en bewaren, wat biedt internet

  We plannen ook in 2018 een cursus voor gevorderden.
  Voor wie het werken met burgerlijke stand, parochieregisters en kwartierstaten onder de knie heeft, lonkt de volgende stap. Wat kan ik vinden in akten van een schepenbank, een notarisakte, een wijkboek of bij de wezenkamer?
  En vooral waar moet ik zoeken, hoe beginnen?
  Hou onze nieuwsbrieven in de gaten !

 • Op algemene vraag van oud-deelnemers aan de cursus Oefenen Oud Schrift voor gevorderden voorzien we voor het volgend jaar een vervolgcursus .
  Hierbij zouden vooral de genealogen met al wat meer leeservaring aan hun trekken komen. We houden u uiteraard tijdig op de hoogte


Van een aantal activiteiten worden occasioneel foto's gemaakt en pro memorie en het nageslacht bewaard en opgeslagen in ons webalbum.

FV regio Leuven vzwVaartstraat 22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310

Home

Bijgewerkt op-02--05-2018 © FV-Leuven