Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

 Activiteiten *

 •  Demogen, het demografische aspect in dit project – Koen Matthijs

Terwijl de genealoog al jaren gebruik maakt van deze onuitputtelijke bron aan informatie over de huwelijken van onze voorouders van na het Ancien Régime, gebruiken ook de demografen uit de academische wereld deze data-base om hun ideeën en theorieën te toetsen aan de negentiende-eeuwse realiteit van Vlaams-Brabant. Koen Matthijs, professor aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven, is de geknipte man om ons meer te vertellen over de 19de eeuwse demografische en gezinssociologische ontwikkelingen.

Wanneer?              dinsdag 27 februari  2018 om 19.30 u.

Waar?                     Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort*

 


 •  DNA-Infonamiddag

  In 2018 viert Familiekunde Vlaanderen ’10 jaar genetische genealogie in de Benelux!’ Het doet dit in stijl met maar liefst vier uitgebreide studienamiddagen, verspreid over gans België en Nederland. Tijdens deze studienamiddagen wordt dieper ingegaan op de zin en onzin van genetische genealogie.

  Familiekunde Vlaanderen Regio Leuven is lokale partner voor de infonamiddag.die georganiseerd wordt in de Leuvense regio

   klik hier voor meer info

Wanneer?              Zaterdag 12 mei 2018, 13 u.

Waar?   Genadedal Ontmoetingscentrum (Grote Zaal), Velderblok 2A, 3010 Leuven.(Kessel-Lo)* In het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort *
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
wordt (tenzij anders aangekondigd) elke vierde dinsdag een vormingsvergadering gehouden: lessen oud schrift, gebruik genealogische software, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz.  - Aanvang 19.30 u. Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - voor niet-leden: € 3
*  hoe te bereiken? klik hier !


Van een aantal activiteiten worden occasioneel foto's gemaakt en pro memorie en het nageslacht bewaard en opgeslagen in ons webalbum.


 • Ontdek het verhaal van je familie  -  Genealogie voor beginners

  In het najaar organiseerden we in samenwerking met de familievereniging Vanden Bempt, gespreid over vier avonden, een cursus over Familiekunde.
  Doelstelling is de beginnende genealoog een overzicht te geven over meerdere aspecten van zijn hobby : hoe er aan beginnen, waar zoeken, wat met latijn, met oud schrift, hoe de gegevens ordenen en bewaren, wat biedt internet

  We plannen ook in 2018 een cursus voor gevorderden.
  Voor wie het werken met burgerlijke stand, parochieregisters en kwartierstaten onder de knie heeft, lonkt de volgende stap. Wat kan ik vinden in akten van een schepenbank, een notarisakte, een wijkboek of bij de wezenkamer?
  En vooral waar moet ik zoeken, hoe beginnen?
  Hou onze nieuwsbrieven in de gaten !

 • Op algemene vraag van oud-deelnemers aan de cursus Oefenen Oud Schrift voor gevorderden voorzien we voor het volgend jaar een vervolgcursus .
  Hierbij zouden vooral de genealogen met al wat meer leeservaring aan hun trekken komen. We houden u uiteraard tijdig op de hoogte

FV regio Leuven vzwVaartstraat 22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310

Home

Bijgewerkt op 25-01--2018 © FV-Leuven