Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

 Activiteiten *

 

  • Processen gevoerd door de geestelijkheid voor de Raad van Brabant -Tom Bervoets

De Raad van Brabant was het hoogste rechtscollege binnen het hertogdom Brabant. Het archief werd in de 19e eeuw opgesplitst en een deel ervan gaat over geschillen die met de geestelijkheid te maken hebben.
In het kader van zijn doctoraat bestudeerde Tom Bervoets in dit archief vooral de processtukken uit de achttiende eeuw, nadat hij ook het vroegmodern archief van de kerkelijke rechtbank, bewaard in het Aartsbisschoppelijk Archief in Mechelen inventariseerde.
Hoe evolueerde het evenwicht tussen de kerkelijke en wereldlijke rechtsmacht voor de geestelijkheid. Waarom deden dorpspastoors een beroep op de Raad en over wat procedeerden ze. Wat is er in de archiefstukken te vinden over gemeentes en hun inwoners. Zijn er vondsten te doen in de bijlagen, zit er verhaal in voor de familie- en heemkundige ?

Wanneer?              dinsdag 25 april  2017  aanvang 19.30 u

Waar?                     Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort*

Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - voor niet-leden: € 3

 * In het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort *
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
wordt (tenzij anders aangekondigd) elke vierde dinsdag een vormingsvergadering gehouden: lessen oud schrift, gebruik genealogische software, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz.  - Aanvang 19.30 u. Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - voor niet-leden: 3
*  hoe te bereiken? klik hier !

 
Opleidingen - Initiaties


  • Erfgoeddag  - 23 april 2017

Van ziekbed tot het graf in vroegere tijden

Bij het stofferen van je familieverhaal kom je in aanraking met documenten over overlijden en de rituelen daarrond. Maar ook over zieken en hun verpleging door de eeuwen heen. Leuven heeft op dat vlak een eeuwenoude traditie, lijsten van zorgbehoevenden met hun plaats van herkomst zijn bewaard sinds het midden van de 15de eeuw. Wat kan je i.v.m. je voorouders te weten komen ?

Wanneer?              zondag 23 april  2017 

Waar?                     Rijksarchief, Vaartstraat 24, Leuven

 
Van een aantal activiteiten worden occasioneel foto's gemaakt en pro memorie en het nageslacht bewaard en opgeslagen in ons webalbum.

 
FV regio Leuven vzw
Vaartstraat
22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310

Home

Bijgewerkt op 16-04-2017 © FV-Leuven