Familiekunde Vlaanderen
regio  Leuven  vzw
 

  Activiteiten 


 •  E.H.B.O. [Eerste Hulp Bij Onderzoek]

  Iedereen die actief bezig is met zijn familiegeschiedenis komt al ’s een moment tegen dat hij niet verder geraakt.
  ° Die ene voorvader moet van elders komen, maar van waar?
  ° Waarom vind ik dat parochieregister niet?
  ° Of die geboorteplaats is in die overlijdensakte echt niet te lezen.
  ° Bij welke notaris zou ik dat testament kunnen vinden?
  Meerdere facebook-groepen bieden al veel hulp in dergelijke gevallen.
  Maar over het probleem praten, en het omstandig kunnen uitleggen werkt misschien beter.
  Vandaar dat we jullie uit
  nodigen  op een experiment:  leg  ons jullie probleem voor t.
  Vanuit FV-Leuven zullen we pogen (dus helaas geen resultaatsverbintenis) niet zozeer de exacte oplossing te vinden, maar wel u hints te geven over hoe en waar te zoeken. Tips en tricks, hoe vind je iets, waarom vind je iets niet, welke alternatieven bestaan er nog, ...
  Om het zo succesvol mogelijk te laten verlopen, vragen we om jullie probleem op voorhand digitaal over te maken, zodat we al wat kunnen voorbereiden en beter antwoorden. Dus mail vooraf uw probleem naar: familiekundeleuven@gmail.com.
  Ook voor anderen kan het behandelen en hopelijk oplossen van problemen leerrijk zijn. Dus ook zij zijn welkom

  Het welslagen van deze avond hangt deze keer dus zowel van jullie (het stellen van vragen) als van ons (het beantwoorden van vragen) af.

  Wanneer? dinsdag 28 maart 2023 om 19.30 u
  Waar?
   Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort

   Toegang vrij!


 • Hadewijch Masure - Armoede en armenzorg in middeleeuwse en vroegmoderne tijden - evolutie en bronnen 

Hoe werd armenzorg en solidariteit in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd georganiseerd? Wie kon aanspraak maken op bijstand en wie niet? Welke ideeën over armoede en gemeenschap weerspiegelde dit, en hoe evolueerde dit doorheen de tijd?

Hadewijch Masure, projectadviseur Itinera Nova bij het Stadsarchief van Leuven en voordien onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, schetst de evolutie aan de hand van meerdere bronnen, en wijst daarbij ook op de mogelijkheden van deze bronnen voor familieonderzoek.

Wanneer? dinsdag 25 april 2023 om 19.30 u
Waar?
 Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort

 


Noteer alvast (meer info later):

 • Joris De Beul-  Het financieel beheer van de landelijke parochies en de armentafels in het Ancien Régime

Wanneer? dinsdag 23 mei 2023 om 19.30 u

Waar?  Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse PoortIn principe wordt iedere vierde dinsdag van de maand
in het Cultuurcentrum (30 CC) in de Romaanse Poort een vormingsvergadering of lezing gehouden
(lessen oud schrift, bijzondere archieven van instellingen, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz.) Aanvang 19.30 u.
 
Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - niet-leden betalen € 5
  Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort* 
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

*  hoe te bereiken? klik hier !
Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com
Home
Bijgewerkt  op 07-03-2023  © FV-Leuven