Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven VZW 

Statuten
FV-Leuven VZW

 

Familiekunde Vlaanderen Regio Leuven vzw

Vaartstraat 22, bus 4 te 3000 Leuven    
Ondernemingsnummer:
0545.905.310

Uittreksel uit de Statuten

De vereniging werd opgericht op 08 februari 2014 door:

1.    Jan CALUWAERTS, wonende te Herent, Grote Spekstraat 4
2.    Paul DE CLERCK, wonende te Heverlee, IJzerenmolenstraat 142 bus 11
3.
   
Alix LIEBEN, wonende te Kessel-Lo, Wimmershof 37
4.
   
Daniël NOTREDAME, wonende te  Wespelaar, M. Francisstraat 10
5.
   
Eugene ROETS, wonende te Kessel-Lo, Gemeentestraat 40
6.
   
Daniel SCHEPENS, wonende te Rotselaar, Paternosterstraat 78
7.
   
Herman SWINNEN, wonende te Overijse, Reeborredelle 15
8.
   
Nicole VAN DEN BORRE, wonende te Wespelaar, M. Francisstraat 10
9.
   
Raf VAN DER DONCKT, wonende te Bertem, Corbielaan 29
10.
 
Walter VAN HOORICK, wonende te Bertem, Gloriantlaan 5
11.
 
Edmond WILLEMS, wonende te Kessel-Lo, Vijverlaan 11

Zij heeft haar zetel te 3000 Leuven, Vaartstraat 22 B4, gerechtelijk arrondissement Leuven.
Haar doel is bij te dragen tot de verwezenlijking van de doeleinden van Familiekunde Vlaanderen vzw in de regio Leuven.
De oprichters zijn van rechtswege lid van de Algemene vergadering.
Deze laatste kan op voorstel van de Raad van bestuur een nieuw lid aanvaarden.
De leden kunnen te allen tijde uittreden.
De Algemene vergadering kan hen uitsluiten met twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Het minimum aantal leden is drie.
De Algemene vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de Raad van bestuur of indien een vijfde van de leden er om verzoeken. Zij kan beslissen indien ten minste de helft van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd.
Zij is bevoegd voor de goedkeuring van rekeningen en begroting, de ontlasting van de bestuurders, de afzetting van leden, de benoeming en afzetting van bestuurders, de vrijwillige ontbinding van de vereniging en de toewijzing van het patrimonium.
De notulen liggen op de zetel van de vereniging ter inzage van leden en belanghebbende derden.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene vergadering voor onbepaalde duur.
Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen of door de Algemene vergadering worden afgezet.
De Raad van bestuur is als college bevoegd  voor alle daden van bestuur die niet voorbehouden zijn aan de Algemene vergadering.
Het patrimonium wordt bij ontbinding in principe toegekend aan Familiekunde Vlaanderen vzw.

Benoeming van de bestuurders.
Tijdens de Algemene vergadering van 08-02-2014 werden volgende personen verkozen tot bestuurders
Walter VAN HOORICK, wonende te Bertem, Gloriantlaan 5, als voorzitter,
Jan CALUWAERTS, geb. te Leuven 9 januari 1966, wonende te Herent, Grote Spekstraat 40, als secretaris,
Daniël NOTREDAME, wonende te Wespelaar, M. Francisstraat 10, als penningmeester,
Eugene ROETS, wonende te Kessel-Lo (Leuven), Gemeentestraat 40, als lid
Daniel SCHEPENS, wonende te Rotselaar, Paternosterstraat 78, als lid
Nicole VAN DEN BORRE, wonende te Wespelaar, M. Francisstraat 10, als lid
Raf VAN DER DONCKT, wonende te Bertem, Corbielaan 29, als lid
Edmond WILLEMS, wonende te Kessel-Lo (Leuven), Vijverlaan 11 , als lid


In overeenstemming met de statuten van de vereniging zijn zij als college bevoegd om alle daden van bestuur te stellen die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de Algemene vergadering.

FV regio Leuven vzw
Vaartstraat
22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310

Home

Bijgewerkt op 27-11-2016 © FV-Leuven